DigitaalisaatioKonsultointipalvelut

Palvelutalon teknologiaratkaisun avulla välitetään tekoja, tietoa ja tunnetta

Julkaistu 13.06.2022

Helsinkiläisiä palvelutaloja ylläpitävä Gaius-säätiö on tarjonnut palveluasumista hoivaa tarvitseville ikäihmisille jo vuosikymmenten ajan. Säätiön juuret ovat 1950-luvun Helsingin seurakuntayhtymän vanhainkodeissa, jotka säätiöittämisen myötä muutettiin vähitellen palvelutaloiksi.

Sujuvaa yhteistyötä

Integral on tehnyt säätiön kanssa yhteistyötä vuodesta 2015 lähtien. Yhteistyön tavoitteena on ylläpitää ja kehittää IT-ratkaisuja, jotta Gaius-säätiön tuottama asiakasarvo ja palvelu ovat jatkuvasti parempia. Yhteistyö Integralin kanssa on sujunut mutkattomasti ja Gaius-säätiössä ollaan tyytyväisiä yhteistyöhön. ”Integral pitää meidät hyvin ajan tasalla siitä, millaisia mahdollisuuksia teknologia voi toimintaamme tarjota esittelemällä meille uusia menetelmiä,” sanoo Gaius-säätiön Munksnäshemmetin johtaja Hanna Lindquist.


Etäteknologia avuksi muuttuneeseen toimintaympäristöön

Kun koronapandemia erotti asukkaat ja omaiset toisistaan, Gaius-säätiö halusi löytää keinon pitää heidät yhteydessä keskenään. Säätiö kääntyi Integralin puoleen. Ratkaisuksi yhteydenpitoon löytyi Microsoft Surface Hub 2, joka mahdollistaa asukkaiden ja omaisten väliset kohtaamiset.

Tarve etäyhteydenpitoon vähentyi rajoitusten poistuttua, mutta Surface Hub osoittautui sen verran toimivaksi ratkaisuksi, että se on pysynyt koko ajan ahkerassa käytössä. Laitteen saa siirrettyä tilasta toiseen vaivatta, ja se on helppokäyttöinen. Laitteen ruutu on iso, joten vanhuksen on miellyttävä katsoa sitä. Kaiken näkee paremmin kuin puhelimen tai tietokoneen näytöltä.

Käyttöaste korkealla tasolla

Laitteella on tätä nykyä useita käyttötarkoituksia, ja siitä hyötyvät niin asukkaat, henkilökunta kuin opiskelijat. Ikäihmiselle Surface Hubia hyödynnetään sekä toiminnallisiin aktiviteetteihin että viihteeseen. Gaius-säätiö järjestää muun muassa fysioterapeutin vetämiä jumppatuokioita. Jumppa pidetään yhdessä yksikössä paikan päällä ja muilla osastoilla jumppaan osallistutaan laitteen kautta.

Lisäksi säätiön asukkaat nauttivat, kun voivat kuunnella laitteen kautta musiikkia sekä katsella kuvia ja videoita. Ovatpa he päässeet seuraamaan myös Kansallisoopperan ja -baletin esityksiä laitteen kautta. Surface Hub tarjoaakin lukuisia mahdollisuuksia virkistää asukkaiden arkea. Gaius-säätiössä nähdään mahdollisuuksia myös muun muassa luontokävelyihin ja museovierailuihin laitteen avulla.

Laitteen käyttöaste on ollut korkealla tasolla. Asukkaiden lisäksi sitä käyttää myös palvelutalon henkilökunta. Surface Hub on arjessa mukana työhaastatteluissa, sisäisissä kokouksissa sekä opiskelijoiden kouluarvioinneissa.

Säätiössä todetaankin, että laitteesta on saatu enemmän irti, kuin alun perin arveltiin. Sen kautta välittyvät niin teot, tieto kuin tunteetkin.

Lue samankaltaisia tarinoita

Kattotutka on Integralin pitkäaikainen asiakas, joka kaipasi päivitystä tietoturvaratkaisuihinsa. Ratkaisuksi valikoitui taustakartoituksen pohjalta SOC-palvelu.
Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. He ovat ulkoistaneet ICT-toimintonsa Integralin asiantuntijoille, ja ovat kumppanivalintaansa hyvin tyytyväisiä. Yhteistyö on...
Gaius-säätiö hyödyntää Microsoft Surface Hubia toiminnassaan niin ikäihmisten kuin henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa.