IoTIoT-palvelut

Hämeenlinnan kaupunki mittaa sisäilman laatua INiOT-palvelulla

Julkaistu 05.08.2020

Hämeenlinnan kaupunki mittaa
sisäilmaa

Hämeenlinnan kaupungilla on omistuksessaan noin 400 erilaista kiinteistöä, kuten kouluja, kirjastoja, päiväkoteja, nuorisotiloja sekä asuntoja. Tilapalvelut vastaa kiinteistöjen kunnossapidosta, johon lukeutuu kohteissa havaittujen ongelmien syiden selvittäminen. Kunnossapidon yhtenä osa-alueena on myös asumisterveys.

Ongelmaselvitysten yhteydessä tutkitaan esimerkiksi sisäilman laatua, jolloin asunnon tai muun sisätilan ilman tulee olla puhdasta, eivätkä lämpötila, kosteus, ilmanvaihto tai muut vastaavat tekijät saa aiheuttaa terveyshaittaa asunnossa tai sisätilassa oleskeleville (Terveydensuojelulaki (763/94) 26 §).

Lue samankaltaisia tarinoita

Kattotutka on Integralin pitkäaikainen asiakas, joka kaipasi päivitystä tietoturvaratkaisuihinsa. Ratkaisuksi valikoitui taustakartoituksen pohjalta SOC-palvelu.
Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. He ovat ulkoistaneet ICT-toimintonsa Integralin asiantuntijoille, ja ovat kumppanivalintaansa hyvin tyytyväisiä. Yhteistyö on...
Gaius-säätiö hyödyntää Microsoft Surface Hubia toiminnassaan niin ikäihmisten kuin henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa.