Tietoturva

SOC-palvelulla tehostettua tietoturvaa

Julkaistu 16.05.2023

Kattotutka on Integralin pitkäaikainen asiakas, joka kaipasi päivitystä tietoturvaratkaisuihinsa. Muuttunut maailmantilanne ja tietoturvauhkien kasvanut määrä on viime aikoina saanut yritykset pohtimaan omia tietoturvaratkaisujaan uudesta näkökulmasta. Myös Kattotutka halusi päivittää tietoturvaratkaisunsa vastaamaan nykyajan tarpeita, ja Integral oli heille tässä luonteva kumppani pitkäaikaisen ja hyvin toimineen yhteistyön vuoksi.

Integral kartoitti yhdessä Kattotutkan kanssa yrityksen tietoturvan nykytilanteen sekä tarpeet. Taustakartoituksen pohjalta räätälöitiin tarpeisiin vastaava kokonaisuus tietoturvan osalta. Tavoitteena oli turvata kaikki päätelaitteet ja käyttäjätilit jatkossa mahdollisimman korkealla tasolla, jotta yritykseen mahdollisesti kohdistuvat tietoturvauhkat voidaan estää.

SOC-palvelu tarjoaa laadukasta tietoturvaa

Kattotutkan tietoturvaratkaisuksi valikoitui SOC-palvelu (Security Operations Center), joka tuo yhteen kaikki tietoturvaan liittyvät syötteet muun muassa virustorjunnasta, tunkeutumisen estosta, varjo-IT:stä, tunnusvarkauksista ja epäilyttävästä toiminnasta. Monipuolinen tietoturva tuottaa paljon dataa, jota tulee seurata ja johon tulee reagoida ajoissa oikealla tavalla. SOC-palvelu nopeuttaa syötteisiin reagointia ja mahdollisiin tietoturvatapahtumiin puuttumista siihen kuuluvan jatkuvan monitoroinnin sekä AI-pohjaisen automaation avulla.

SOC-palvelun avulla Kattotutkan ei tarvitse itse resursoida omaa henkilökuntaansa mahdollisten tietoturvauhkien tarkkailuun ja niiden selvittämiseen, vaan kaikki hoituu palveluna tekoälyn sekä Integralin henkilöstön avulla.

Kattotutka on ollut tyytyväinen valittuun tietoturvaratkaisuun, joka on auttanut heitä suojaamaan liiketoimintaansa, sekä hyvin toimivaan yhteistyöhön Integralin kanssa.

Kattotutka on vuonna 1993 perustettu kattopalveluihin erikoistunut perheyritys, joka työllistää yli 250 kattoalan ammattilaista.

Lue samankaltaisia tarinoita

Kattotutka on Integralin pitkäaikainen asiakas, joka kaipasi päivitystä tietoturvaratkaisuihinsa. Ratkaisuksi valikoitui taustakartoituksen pohjalta SOC-palvelu.
Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. He ovat ulkoistaneet ICT-toimintonsa Integralin asiantuntijoille, ja ovat kumppanivalintaansa hyvin tyytyväisiä. Yhteistyö on...
Gaius-säätiö hyödyntää Microsoft Surface Hubia toiminnassaan niin ikäihmisten kuin henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa.