BI

Data yrityksen liiketoiminnan keskiössä

Julkaistu 19.09.2023

Data on tärkeää yrityksen liiketoiminnalle, ja sen rooli on kasvanut entisestään digitalisaation myötä. Data auttaa yritystä parempaan päätöksentekoon ja asiakasymmärrykseen. Lisäksi sen avulla on mahdollista tehostaa toimintaa ja saavuttaa kilpailuetua.

Yrityksessä onkin tärkeää ymmärtää, miten data virtaa, missä se sijaitsee sekä miten sitä kannattaa suojata.

Yrityksen IT ja sen kehittäminen

Yrityksen IT ja sen kehittäminen ovat vastuussa siitä, miten data sijoittuu ja liikkuu yrityksen liiketoiminnan käytössä. Kyseessä ei ole pelkästään käytössä olevat ohjelmistoratkaisut, vaan myös datan siirtoyhteydet, integraatiot ja datan hyödyntäminen. Kuinka yrityksen datavirrat on tunnistettu ja miten sitä tukeva arkkitehtuuri teknologien ratkaisun avulla on toteutettu. Millaisilla ratkaisuilla data on henkilöstön ja liiketoiminnan käytössä.

Tietoturva ja tietosuoja

Yksi tärkeimpiä asioita puhuttaessa datasta on sen suojaaminen. Miten yrityksen data on suojattu ja kuinka henkilöstö on koulutettu tietosuojan saloihin. Miten tietoturvaa kehitetään ja kuinka siitä raportoidaan aina hallitukseen saakka. Toteutuuko yrityksen vastuullisuus tietoturvan toteutuksessa. Tietoturva ja sen kehittäminen on jatkuvaa toimintaa, jonka kehitys ei saa pysähtyä.

Missä data sijaitsee

Datan sijainti ja sen käytettävyys ovat tärkeitä asioita. Onko data keskitetty jonnekin vai sijaitseeko se eri ohjelmistojen uumenissa eri palveluntarjoajien palveluissa. Missä ovat kriittiset datalähteet (master) ja miten ei aktiivikäytössä oleva data on arkistoitu. Hyödynnetäänkö mahdollisia käytössä olevia alustoja (temas) vai tallennetaanko data edelleen omille koneille tai tilanteen mukaan eri paikkoihin, ilman yhteisesti sovittuja pelisääntöjä.

Datan hyödyntäminen

Hyödynnetäänkö dataa tarjolla olevien työkalujen ja mahdollisuuksien kautta. Onko käytössä BI-ratkaisut tai visualisointi merkittävien asioiden havainnoimiseksi. Osataanko yhdistellä eri lähteistä tulevaa dataa ja lukea niitä yhteismitallisesti.

Henkilöstö

Onko henkilöstöä koulutettu uusiin työvälineisiin, jotka mahdollistavat datan hyödyntämisen. Ovatko tietoturva- ja tietosuojatoimintamallit tuttuja ja tiedotetaanko niistä säännöllisesti. Miten osaamisen kehittäminen on varmistettu. Datan lukutaito on omaa osaamistaan, jonka merkitystä tulevaisuuden osaamisalueena yrityksessä ei voi väheksyä.

Tekoäly – uuden kehittäminen

Tekoälyn käyttäminen perustuu dataan. Sen avulla tekoäly oppii ja havainnoi ilmiön lainalaisuuksia. Datan hyödyntäminen tulee olemaan merkityksellinen asia jokaisen organisaation tekoälyn käyttämisessä. Kuka haluaa jäädä siitä jälkeen.

 

Data ja tieto yrityksessä

 

Jos haluatte keskustella lisää aiheesta, olemme mielellämme käytettävissä. Me Integralilla olemme juuri ottaneet käyttöömme Teams-alustalle rakennetun omajohtamisen mallin, jolla pyrimme hyödyntämään dataa jokaisen omalla työpöydällä. Läpinäkyvästi ja proaktiivisesti.

Lue lisää aiheesta

Tekoäly ja data ovat keskeisiä käsitteitä, jotka nousevat esille liiketoimintavastuullisten henkilöiden keskusteluissa. Mietimme itse kukin jatkuvasti, miten voimme hyödyntää niitä.
Tietotyö on muovannut tämän päivän työkenttää, ja tiedon tulva haastaa meidät kaikista suunnista. Tiedon määrä kasvaa jatkuvasti ja uuden tiedon omaksuminen on välillä raskasta aivoillemme....
Kokonaisuuden hallinta on avainasemassa, kun data kasvaa yritysten pääomaksi.