IT-palvelut

IT-strategioiden painotus vuonna 2024

Julkaistu 09.02.2024

Toimintaympäristöstä, teknologian trendeistä ja vallitsevasta taloustilanteesta johtuen IT-strategian toteutumisessa odotetaan painottuvan kolme päälinja vuonna 2024.

 1. Tuottavuus ja kannattavuus
  Taloudellisen toimintaympäristön aiheuttaessa paineita (mm. inflaatio, taantuma) halutaan ratkaisujen olevan kannattavuutta ja tuottavuutta tukevia. Käytännöllinen lähestymistapa ei suosi isoja ja vaikeasti hallittavia kehitysprojekteja, vaan nopeasti hyötyä tuottavia ratkaisuja, joiden käyttöönotto ja tuloutuminen on verrattain nopeasti havaittavissa.

 2. Turvallisuus
  Turvallisuudessa ei haluta ottaa ylimääräisiä riskejä haasteellisessa toimintaympäristössä. Asian haasteellisuutta aiheuttaa muun muassa se, että myös epäystävälliset hyökkääjätahot pystyvät koko ajan paremmin hyödyntämään kehittynyttä teknologiaa ja sen tuottamia ratkaisuja, kuten tekoälyä. Varuillaan ja valmiina oleminen vaatii myös yrityksiltä ajan tasalla pysymistä.

   

 3. Tulevaisuuden rakentaminen
  Vaikka ajat ovat haastavat, tuskin kukaan haluaa jäädä jälkeen kehityksen tuomista mahdollisuuksista. Datan ja automaation hyödyntäminen ovat kiihtyvässä vauhdissa eri toimialoilla ja kilpailuedut realisoituvat yhä useammin teknologisten ratkaisujen avulla. Tämä vaatii osaamista, ajattelua ja mahdollisuuksien tunnistamista. Yritysten on tehtävä IT:ssään valintoja, jotka vaikuttavat tuleviin vuosiin ja yrityksen kilpailukykyyn.

 

Yhteenvetona voi todeta, että yritysten IT:n rooli kasvaa tehtyjen valintojen tai tekemättömien valintojen ja ratkaisujen vuoksi osana yrityksen strategiaa jatkuvasti. Kyse on siitä, mitä halutaan tehdä ja kuinka se toteutetaan.

Kun data, teknologia ja ihmiset ovat koko ajan entistä enemmän osa toisiaan ja toimivaa kokonaisuutta, asioita ei voi tarkastella yrityksen johdossa irrallaan toisistaan. Tämä vaatii yrityksissä näkemyksellisyyttä siinä, miten nämä kolme osa-aluetta saadaan toimimaan sujuvasti yhteen ja miten ne tuottavat parhaiten työelämän hallintaa ja mahdollisuuden yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen.


Tutustu IT-palveluihimme.

Lue lisää aiheesta

Julkisuudessa on puhuttu paljon uudesta pelastuslaista ja siitä että palovaroittimet siirtyvät kiinteistöjen omistajien vastuulle. Pelastusalan keskusliitto on yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa vastikään julkistanut kysymyksiä...
NIS2-direktiivi astuu voimaan lokakuussa 2024. Organisaation ylimmällä johdolla on vastuu NIS2-direktiivin mukaisista vaatimuksista, joiden noudattaminen takaa kyberturvan vähimmäistason ja yritys välttyy siten valvontaviranomaisten määrittämiltä sanktioilta.
Copilot on tekoälypohjainen tuottavuustyökalu, joka on liitettävissä MS Officen palveluihin. Copilot tuo tekoälyn avuksi arjen tekemiseen. Copilot tulee olemaan varmasti oleellinen osa modernia työn tekemistä,...