IoT

Kustannuskomponentit palovaroittimien käyttöönotossa ja ylläpidossa

Julkaistu 22.05.2024

Aikaisemmin asuinhuoneistojen palovaroittimet olivat huoneiston asukkaan vastuulla. Uuden 1.1.2024 voimaan tulleen pelastuslain myötä vastuu siirtyy kiinteistön omistajalle. Useat taloyhtiöt ovat nyt tilanteessa, jossa pohtivat erilaisten vaihtoehtojen kesken palovaroitinprosessin toteuttamiseksi taloyhtiössään.

Siirtymäaika uuden lain vaatimusten toteuttamiselle kestää vuoden 2025 loppuun. Ennen sitä taloyhtiöiden tulee selvittää, miten he hoitavat uudet vastuut taloyhtiöissään. Tavalla tai toisella palovaroittimet tulevat nostamaan taloyhtiön kustannuksia, sillä hankinnan lisäksi hoidettavaksi tulevat ylläpitoprosessi ja siihen liittyvät ohjeet, asiakaspalvelurajapinnat ja tehtävät.

Kustannusten muodostuminen

Kustannukset muodostuvat sekä hankittavista laitteista että laitteiden elinkaarikustannuksista. Palovaroittimen tekninen käyttöikä on enintään 10 vuotta. Riippuen hankittavista palovaroittimista, laitteen ylläpito- ja käyttöprosessit ovat erilaisia. Etäluettavat laitteet mahdollistavat automaattisen seurannan, kun taas perinteisen laitteen testaaminen ja tarkastus on suoritettava paikan päällä huoltosuunnitelman mukaisesti.

Pohdittaessa erilaisten palovaroitintyyppien kesken valintaa on hyvä pohtia myös sitä, minkä arvon antaa automaatiolle ja datan hyödyntämiselle.

Kaikki paikan päällä elinkaaren aikana tehdyt toimenpiteet nostavat kustannuksia. Kustannuksia muodostuu myös asiakasprosessista ja sen hallinnasta. Kuinka ohjeet, niiden päivittäminen ja asiakaspalvelu asukkaille on järjestetty.

Kustannuskomponentit

Kustannuskomponentteina on huomioitava muun muassa seuraava seikat:

Palovaroittimien kustannuskomponentit.

Palovaroittimien kustannuskomponentit muodostavat kokonaisuuden, jossa manuaalisesti valvottavien ja etävalvottavien palovaroittimien välillä on selkeitä eroja. Valinta perinteisten ja älykkäiden palovaroittimien välillä riippuu taloyhtiön tarpeista, budjetista ja halusta panostaa teknologian tarjoamiin etuihin. On tärkeää, että taloyhtiöt punnitsevat nämä kustannuskomponentit ja tekevät valintansa sen perusteella, mikä parhaiten vastaa heidän asukkaidensa turvallisuutta ja koko prosessin kustannustehokkuutta.


Lue lisää IoT-palovaroittimista tämän linkin takaa.

Lue lisää aiheesta

Kesäkuu on aina ollut innovaation aikaa IT-alalla, eikä tämä vuosi ole siinä poikkeus. Teknologian kehittyessä nopeaa tahtia yrityksille avautuu uusia mahdollisuuksia parantaa prosessejaan ja palvelujaan....
Etätyö on tullut jäädäkseen. Samalla kun se tarjoaa joustavuutta ja uusia mahdollisuuksia työntekijöille, se tuo mukanaan myös merkittäviä kyberturvallisuushaasteita. Etätyön yleistyessä on entistä tärkeämpää ymmärtää...
IoT-antureita löytyy useisiin erilaisiin tarpeisiin. Kokosimme tähän artikkeliin esittelyn erilaisista antureista ja niiden käytöstä sekä IoT-laitteiden hyödyistä ja haasteista.