BI

Onko yrityksessäsi toimiva datakulttuuri?

Julkaistu 25.09.2023

Moni yritys haluaa hyödyntää omistamaansa dataa, mutta harva oikeasti tekee niin. Käyttämätön ja hyödyntämätön data onkin resurssien hukkaamista. Miten siis rakentaa datakulttuuria yritykseen, jossa halutaan hyödyntää dataa liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä?

Datakulttuuri on osa yrityksen kulttuuria

Datakulttuuri määrittää, miten meidän yrityksessämme suhtaudutaan dataan ja miten sen kanssa toimitaan. Kuten muukin kulttuuri, myös datakulttuurin kehittäminen vaatii aikaa, sitoutumista ja sitkeyttä. Datakulttuurin kehittäminen vaatii niin teknologisten ongelmien ratkaisua kuin ihmisten käyttäytymisen muuttumista. Näiden lisäksi dataa tulee osata lukea ja analysoida. Kuten kaikissa asioissa, nämä seikat ovat ratkaistavissa.

Data vaatii tunnistamista, hallintamallia ja omistajuutta

Jotta datan hyödyntäminen onnistuu, yrityksen tulee tunnistaa oma datansa. Mitä meillä on ja missä. Dataa pystyy hyödyntämään, kun yritykselle on suunniteltu datakulttuuria tukeva tiedon hallintamalli. Data vaatii myös omistajuutta. Tietosisällön on vastattava sitä, mitä on sovittu.

Parhaimmillaan datakulttuuri myös tukee yrityksen varsinaista yrityskulttuuria. 

Data ja työvälineet sekä osaaminen

Mitä paremmin yrityksen eri tasoilla voidaan hyödyntää dataa, sitä paremmin taklataan prosessien aikaviiveitä ja tehottomuutta. Samalla mahdollistetaan tietä AI:n hyödyntämiselle. Tekoälyn hyödyntäminen edellyttää, että ihmiset organisaatiossa ymmärtävät datan merkityksen ja mahdollisuudet.

Pelkästään tietämys ei riitä, sen lisäksi on oltava työkalut datan hyödyntämiseen. Tässä hyvä esimerkki on PowerBI, jonka avulla tietojen esittäminen Teamsissa on sujuvaa.

Lue lisää aiheesta

Tekoäly ja data ovat keskeisiä käsitteitä, jotka nousevat esille liiketoimintavastuullisten henkilöiden keskusteluissa. Mietimme itse kukin jatkuvasti, miten voimme hyödyntää niitä.
Tietotyö on muovannut tämän päivän työkenttää, ja tiedon tulva haastaa meidät kaikista suunnista. Tiedon määrä kasvaa jatkuvasti ja uuden tiedon omaksuminen on välillä raskasta aivoillemme....
Kokonaisuuden hallinta on avainasemassa, kun data kasvaa yritysten pääomaksi.