Tietoturva

Tietosuojatyön vuosikello

Julkaistu 16.05.2023

Joko teillä on tietosuojatyön vuosikello käytössä?

Tietosuojasta ei voi puhua organisaatiossa liikaa. Aihetta on tuotava esiin organisaatiossa vuosittain.

Vuosikello on oiva apua rytmittää ja samalla muistuttaa asiaan liittyviä toimenpiteitä organisaatiossa. Silloin asia on koko ajan hallussa organisaatiossa ja toteutuu suunnitellun toimintasuunnitelman mukaisesti.

Tietosuojan toteuttaminen organisaatiossa on jatkuva prosessi. Monissa yrityksissä onkin edelleen paljon kehitettävää tietosuojan ja – turvan kokonaisuuden hahmottamisessa.

Tietosuojan tavoitteena on olla oikein mitoitettua ja toteutettua. Kyse on asiakastiedon ja organisaatiossa työskentelevien henkilötiedon tietosuojaamisesta.

Hyvin toteutettuna johdon tietosuojatyön organisointi, tietosuojavastaavan tietosuojatyö ja koko henkilöstön tietosuojaosaaminen ovat organisaation menestystekijöitä. Hyvä tietosuojatyön tekeminen pienentää organisaation ja johdon riskejä, parantaa työntekijöiden osaamista ja oikeusturvaa, lisää operatiivisen toiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta sekä säästää kustannuksia.

Tietosuojatyön osalta on hyvä huomioida:

  • Oikein mitoitettu ja toteutettu tietosuojatyö
  • Tunnistettu nykytila ja tavoitetila, etenemissuunnitelma
  • Tietosuojatyön organisointi
    • Tietosuojavastaava
    • Tietosuojasta vastaa ryhmä
  • Osaaminen: lait ja asetukset, joita noudatettava

Vuosikellon pohjana voi käyttää alla olevan kuvan kaltaista yksinkertaista mallia, jossa listataan säännöllisesti jatkuvat tietosuojan tehtävät sekä jokaisen kuukauden kohdalle suunnitellut toimenpiteet.

Tietosuojatyön vuosikello

Lue lisää aiheesta

Moni yritys haluaa hyödyntää omistamaansa dataa, mutta harva oikeasti tekee niin. Käyttämätön ja hyödyntämätön data onkin resurssien hukkaamista. Miten siis rakentaa datakulttuuria yritykseen, jossa halutaan hyödyntää dataa liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä?
Vaikka vastuullisuus ja IT ovat kaksi erillistä käsitettä, niillä on tänä päivänä paljonkin yhteistä kosketuspintaa toisiinsa. Vastuullisuuden kolme osa-aluetta (ESG-viitekehys) ovat ympäristö, yhteiskunta (sosiaalinen) ja hallinto.
Data on tärkeää yrityksen liiketoiminnalle, ja sen rooli on kasvanut entisestään digitalisaation myötä. Data auttaa yritystä parempaan päätöksentekoon ja asiakasymmärrykseen, sen avulla on mahdollista tehostaa toimintaa ja saavuttaa kilpailuetua.