IoT

IoT pölynhallinnan apuna

Julkaistu 26.04.2023

Sisäilman pienhiukkaset ovat monella työpaikalla tekijä, joka vaikuttaa sekä työturvallisuuteen että työssä viihtyvyyteen. Työturvallisuuden näkökulmasta tärkeimmät seurattavat pienhiukkaset ovat kvartsi- ja kovapuupöly.

Rakennustyömaalla on monia töitä, joissa betonista, sementistä, laasteista tai tiilestä lähtöisin olevaa pölyä vapautuu hengitysilmaan. Tärkeimpiä pölynhallinnan keinoja ovat

  • pölyhaitan syntymisen estäminen esim. materiaalivalinnoilla
  • pölyn leviämisen estäminen työpisteiltä ja pinnoilta – keinoina esim. siivous, ilmanvaihdon tehostaminen ja tilojen osastointi
  • henkilönsuojainten käyttö

Tärkeimpiä seurattavia ovat PM 1 ja PM 2,5 eli halkaisijaltaan 1 ja 2,5 µm kokoiset pienhiukkaset, jotka pienestä koostaan johtuen kulkeutuvat syvälle keuhkoihin.

IoT-pienhiukkasanturi tarjoaa helpon keinon pienhiukkaspitoisuuksien jatkuvaan seurantaan ja raportointiin. IoT-anturin tuottamaa mittaustietoa voidaan täydentää laskennalla, joka kertoo pölylle altistumisen työaikana – tätä voidaan verrata viranomaisten antamiin raja-arvoihin.

Yhteyshenkilömme kertovat lisää IoT:n mahdollisuuksista pölynhallinnassa ja muussa olosuhdeseurannassa. Ollaan yhteydessä!

Lue lisää aiheesta

Kesäkuu on aina ollut innovaation aikaa IT-alalla, eikä tämä vuosi ole siinä poikkeus. Teknologian kehittyessä nopeaa tahtia yrityksille avautuu uusia mahdollisuuksia parantaa prosessejaan ja palvelujaan....
Etätyö on tullut jäädäkseen. Samalla kun se tarjoaa joustavuutta ja uusia mahdollisuuksia työntekijöille, se tuo mukanaan myös merkittäviä kyberturvallisuushaasteita. Etätyön yleistyessä on entistä tärkeämpää ymmärtää...
IoT-antureita löytyy useisiin erilaisiin tarpeisiin. Kokosimme tähän artikkeliin esittelyn erilaisista antureista ja niiden käytöstä sekä IoT-laitteiden hyödyistä ja haasteista.