IoT

IoT pölynhallinnan apuna

Julkaistu 26.04.2023

Sisäilman pienhiukkaset ovat monella työpaikalla tekijä, joka vaikuttaa sekä työturvallisuuteen että työssä viihtyvyyteen. Työturvallisuuden näkökulmasta tärkeimmät seurattavat pienhiukkaset ovat kvartsi- ja kovapuupöly.

Rakennustyömaalla on monia töitä, joissa betonista, sementistä, laasteista tai tiilestä lähtöisin olevaa pölyä vapautuu hengitysilmaan. Tärkeimpiä pölynhallinnan keinoja ovat

  • pölyhaitan syntymisen estäminen esim. materiaalivalinnoilla
  • pölyn leviämisen estäminen työpisteiltä ja pinnoilta – keinoina esim. siivous, ilmanvaihdon tehostaminen ja tilojen osastointi
  • henkilönsuojainten käyttö

Tärkeimpiä seurattavia ovat PM 1 ja PM 2,5 eli halkaisijaltaan 1 ja 2,5 µm kokoiset pienhiukkaset, jotka pienestä koostaan johtuen kulkeutuvat syvälle keuhkoihin.

IoT-pienhiukkasanturi tarjoaa helpon keinon pienhiukkaspitoisuuksien jatkuvaan seurantaan ja raportointiin. IoT-anturin tuottamaa mittaustietoa voidaan täydentää laskennalla, joka kertoo pölylle altistumisen työaikana – tätä voidaan verrata viranomaisten antamiin raja-arvoihin.

Yhteyshenkilömme kertovat lisää IoT:n mahdollisuuksista pölynhallinnassa ja muussa olosuhdeseurannassa. Ollaan yhteydessä!

Lue lisää aiheesta

Moni yritys haluaa hyödyntää omistamaansa dataa, mutta harva oikeasti tekee niin. Käyttämätön ja hyödyntämätön data onkin resurssien hukkaamista. Miten siis rakentaa datakulttuuria yritykseen, jossa halutaan hyödyntää dataa liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä?
Vaikka vastuullisuus ja IT ovat kaksi erillistä käsitettä, niillä on tänä päivänä paljonkin yhteistä kosketuspintaa toisiinsa. Vastuullisuuden kolme osa-aluetta (ESG-viitekehys) ovat ympäristö, yhteiskunta (sosiaalinen) ja hallinto.
Data on tärkeää yrityksen liiketoiminnalle, ja sen rooli on kasvanut entisestään digitalisaation myötä. Data auttaa yritystä parempaan päätöksentekoon ja asiakasymmärrykseen, sen avulla on mahdollista tehostaa toimintaa ja saavuttaa kilpailuetua.