Ajankohtaista

Tekoäly ja data ovat keskeisiä käsitteitä, jotka nousevat esille liiketoimintavastuullisten henkilöiden keskusteluissa. Mietimme itse kukin jatkuvasti, miten voimme hyödyntää niitä.

Kaikki artikkelit

Kategoriat
Tekoäly ja data ovat keskeisiä käsitteitä, jotka nousevat esille liiketoimintavastuullisten henkilöiden keskusteluissa. Mietimme itse kukin jatkuvasti, miten voimme hyödyntää niitä.
Tietotyö on muovannut tämän päivän työkenttää, ja tiedon tulva haastaa meidät kaikista suunnista. Tiedon määrä kasvaa jatkuvasti ja uuden tiedon omaksuminen on välillä raskasta aivoillemme....
Kokonaisuuden hallinta on avainasemassa, kun data kasvaa yritysten pääomaksi.
Kun ajat ovat levottomat, yritysten on erityisesti kiinnitettävä huomiota tietoturvaan. Ennakointi onkin oleellinen osa tietoturvan toteuttamisessa. Kyberturvan tulee olla osa liiketoimintaa ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamista.
Käytössä olevien IoT-laitteiden tuottaman datan systemaattinen kerääminen ja tallentaminen on osa yrityksen aineetonta pääomaa. Datan avulla voidaan esimerkiksi tuottaa analyysejä erilaisten energiansäästötoimenpiteiden vaikutuksista kustannuksiin ja...
Moni yritys haluaa hyödyntää omistamaansa dataa, mutta harva oikeasti tekee niin. Käyttämätön ja hyödyntämätön data onkin resurssien hukkaamista. Miten siis rakentaa datakulttuuria yritykseen, jossa halutaan...
Vaikka vastuullisuus ja IT ovat kaksi erillistä käsitettä, niillä on tänä päivänä paljonkin yhteistä kosketuspintaa toisiinsa. Vastuullisuuden kolme osa-aluetta (ESG-viitekehys) ovat ympäristö, yhteiskunta (sosiaalinen) ja...
Data on tärkeää yrityksen liiketoiminnalle, ja sen rooli on kasvanut entisestään digitalisaation myötä. Data auttaa yritystä parempaan päätöksentekoon ja asiakasymmärrykseen, sen avulla on mahdollista tehostaa...
Tiedätkö mikä on asiakkainasi olevien taloyhtiöiden huoneistojen ja niiden tilojen lämpötila? Entä tilanne käynnissä olevalla rakennutyömaalla?