Palvelut  |  Digitalisaation asiantuntijapalvelut |  Digisparraus

Digisparraus

Yrityksillä on nykyisin käytössään suuri määrä erilaisia järjestelmiä ja niihin liittyvää tietoa. Kokonaiskuvan hahmottamiseksi on hyvä tietää, mitä tietoa yrityksellä on sekä miten tieto varmistetaan ja suojataan. Lisäksi järjestelmätoimittajat on hyvä luokitella sen mukaan, mikä on liiketoiminnalle tärkeintä.

Erityisesti pk-yrityksille suunniteltu digisparraus on apuväline yrityksen lähtö- ja tavoitetilanteen kirkastamiseksi ja mahdollisten kehitystoimenpiteiden hahmottamiseksi. Se antaa myös näkymän yrityksen tietovirtoihin ja niitä tuottaviin järjestelmiin. Samalla hahmottuvat kustannukset ja käyttäjät.

Järjestelmäkartan etuna on myös sen konkretisoima näkymä. Se auttaa lisäksi hahmottamaan yrityksen tietoturvaa ja kysymään oleellisia kysymyksiä siitä, miten tietoturvallisuus on eri järjestelmien ja kokonaisuuden osalta järjestetty

Sparrauksessa yhdistyvät osaamisemme IT-teknologian, tietoturvan ja tietojohtamisen näkökulmista. Sparraus toteutetaan asiakkaan tilanteen mukaan, käyttäen hyväksi erilaisia toimintatapoja, kuten workshopit, dokumentit ja mahdolliset kyselyt. Tuloksista laaditaan yhteenveto.

Sparraus auttaa hahmottamaan digitalisaation nykytilaa ja mahdollista kehityssuunnitelmaa vaiheineen. Digitalisaation hyödyntäminen on jatkuva prosessi. Usein aloittaminen ja kokonaisuuden haltuun ottaminen koetaan vaikeaksi. Me olemme siinä apuna.

Mitä arvoa tuomme asiakkaalle

01

Oman nykytilan täsmentäminen

02

Tavoitetilan kirkastaminen

03

Tietovirtojen näkyväksi tekeminen

Asiakastarinat

Asiakastarinoita ei löydy

Kiinnostuitko?

Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun pian yhteydessä.