Palvelut  |  IoT  |  IoT-palvelut

IoT-palvelut

IoT-teknologia mahdollistaa täysin uudenlaisten digitaalisten palveluiden kehittämisen ja hyödyntämisen. Ratkaisuilla automatisoidaan tiedon kerääminen ja sen näkyväksi tekeminen. Tiedon jatkojalostamisella kehitetään toimintaa ja parannetaan sen kustannustehokkuutta.

Rakentaminen – työmaan olosuhteiden seuranta

Rakentamisessa toiminnan tasalaatuisuus ja aikataulutuksen onnistuminen takaavat toiminnan tuloksellisuuden. IoT:n avulla työmaan olosuhteiden seuranta ja reagointi muuttuviin tilanteisiin on helppoa sekä työaikana että sen ulkopuolella. Ratkaisumme tarjoaa välineet työmaan kaikkien tärkeimpien olosuhteiden (lämpötila, suhteellinen kosteus, pienhiukkasten määrä ja paine-ero) seurantaan.

Energiankulutuksen hallinta ja betonin kuivumisen ennakointi mahdollistavat merkittäviä kustannussäästöjä rakentamisen aikana. Lisäksi seurantaan voidaan ottaa sähkön- ja vedenkulutus, jolloin hiilijalanjälki on mahdollista laskea tarkemmin.

IoT-laitteet seuraavat olosuhteita jatkuvasti. Työkohteista vastaavat saavat automaattiset hälytykset poikkeustilanteista, joita ovat esimerkiksi lämpötilan lasku avonaisten ovien takia tai putkivuoto.

Toimitilat – sisäilman laatu

Hyvä sisäilman laatu vaikuttaa olennaisesti toimisto- ja julkisten tilojen käyttäjien viihtyvyyteen sekä työnteon tehokkuuteen. Jatkuvan seurannan avulla voidaan säätää olosuhteet kohdalleen ja puuttua esimerkiksi ilmanvaihdon tehokkuuteen.

Seuranta on tehokas keino hitaammin tapahtuvien muutosten havaitsemiseen ja niihin reagoimiseen ajoissa. Poikkeamat sisäilman laadussa voivat aiheuttaa sairauspoissaoloja ja pitkään jatkuvina altistumista allergialle tai astmalle.

Sisäilman laadun seurannan tärkeimpiä kohteita ovat lämpötila ja suhteellinen kosteus, hiilidioksidipitoisuus, pienhiukkaset ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet. Toimitilojen hyvä ilmanlaatu on yksi kilpailuetu sekä työnantajille että toimitiloja tarjoaville yrityksille. Sisäilman laadun lisäksi saat IoT-ratkaisujen avulla tietoa myös energiansäästötoimenpiteiden toteuttamiseen ja kustannusten alentamiseen. Ratkaisumme avulla voit lisäksi tehdä toimitilojen olosuhteet näkyväksi kaikille käyttäjille inforuutujen avulla.

Isännöitsijät ja taloyhtiöt

Huoneistojen olosuhteiden seuranta mahdollistaa muuttuviin olosuhteisiin reagoimisen ennakoivasti, mikä on yksi selkeä keino parantaa asumisviihtyvyyttä. Sisäilman lämpötilan säätäminen oikealle tasolle tuottaa viihtyvyyttä ja säästöä asumisen kustannuksiin.

Huoneistojen veden kulutuksen mittaaminen IoT-vesimittareilla tarjoaa asukkaille todelliset kulutustiedot ja isännöitsijöille joustavan tavan kulutuksen raportointiin ja laskuttamiseen.

IoT-antureilla voi myös seurata rakennusten kriittisten rakenteiden olosuhteita ja havaita esimerkiksi alkavat kosteusvauriot ajoissa.

IoT-ratkaisut ja laitteet

Integralin IoT-ratkaisut ovat käytössä yhtenäisinä siellä, missä yrityksellänne on toimintaa. Kotimaan lisäksi ratkaisut ovat sellaisenaan käytettävissä lähes koko EU:n alueella – tästä pitää huolen yhtenäinen IoT-ratkaisujen perustana oleva Sigfox-radioverkko.

Kaikki tietoa keräävät anturit ovat paristokäyttöisiä. Niiden asentaminen on nopeaa ja helppoa erilaisiin toimintaympäristöihin. IoT-laitteiden tuottaman datan käsittely ja esittäminen hoituvat asiakaskohtaisesti kokonaispalveluun sisältyvän sovelluksen avulla. Voit käyttää tulosten esittämiseen joko aikasarjamuotoisia vakiokuvaajia tai rakentaa itse yrityksellesi sopivat näkymät. Kaikki olennaiset tiedot ovat käytettävissä yhdestä käyttöliittymästä – työasemalta tai matkapuhelimesta.

Olosuhde- ja sisäilmaseurannan lisäksi IoT-kokonaisuudestamme löytyy ratkaisuja käyttöomaisuuden hallintaan (paikannus) ja toimitilatehokkuuden analysointiin.  Anturidatan yhdistäminen muuhun liiketoimintadataan, datan jatkojalostaminen sekä rikastaminen onnistuvat BI- ja ohjelmistoasiantuntijoidemme kanssa.

Mitä arvoa tuomme asiakkaalle

01

Kustannussäästöt energiankulutusta vähentämällä

02

Tyytyväinen henkilöstö ja vähemmän sairauspoissaoloja hyvien työskentelyolosuhteiden myötä

03

Tehokkuus ja kustannussäästöt, kun olosuhdedata on osana liiketoiminnan kehittämistä

Asiakastarinat

Hämeenlinnan kaupunki omistaa n. 400 erilaista kiinteistöä. Ongelmaselvityksissä tutkitaan esimerkiksi sisäilman laatua.

Kiinnostuitko?

Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun pian yhteydessä.