IoTIoT-laitteet

SRV hyödyntää IoT-antureiden tietoa

Julkaistu 05.08.2020

SRV hyödyntää IoT-antureiden
tietoa

SRV rakensi Aalto-yliopiston uuden kampusrakennuksen, Kauppakorkeakoulun tilat sekä Metrokeskuksen liiketilat Espoon Otaniemeen. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun käyttöön rakennettiin erilaisia opetus- ja työtiloja 33 000 neliömetrin verran. Rakennustyöt käynnistyivät helmikuussa 2016 ja tilat valmistuivat vaiheittain vuoden 2018 aikana.

SRV hyödynsi työmailla IoT-antureita olosuhdetietojen mittaamiseen. Antureilla havainnoidaan lämpötila- ja kosteustietoja, joiden perusteella tehdään tarvittavat rakennusaikaiset lämmitys- ja kuivaustoimenpiteet sekä ilmanvaihtoon liittyvät säädöt. Työmaa oli jaettu eri lohkoihin, joihin asennettujen antureiden tietoja seuraamalla nähtiin olosuhteet eri vuorokauden aikoina.

”Antureiden etäluettavuus vapauttaa resursseja muihin tehtäviin, kun erillistä mittapisteiden lukukierrosta ei tarvita”, kertoo SRV:n projekti-insinööri Ilkka Hätönen.

”Lisäksi jatkuva mittaus mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan, jonka kautta mahdollisiin olosuhdepoikkeamiin voidaan reagoida viipymättä. Hallitut olosuhteet mahdollistavat rakenteiden tehokkaan kuivattamisen ja työmaan aikataulun mukaisen toteuttamisen.”

Pienikokoiset anturit sopivat erityisesti työmaille

SRV valitsi Integralin IoT-antureiden toimittajaksi työmaalle, sillä anturit ovat helposti asennettavissa ja toimintavarmoja. Anturit toimitettiin työmaalle seuraavana päivänä tilauksesta, jolloin olosuhdetietoa päästiin seuraamaan ja tallentamaan nopealla aikataululla. SRV:n henkilökunta asensi anturit tarvittaviin sijainteihin, mutta Integral kuitenkin avusti anturitietojen siirtämisessä käyttöliittymään.

”IoT-antureiden asennus ja käyttö oli vaivatonta. Positiivista oli antureiden pieni koko sekä toimiminen ilman erillistä virtalähdettä tai tukiasemaa. Näistä syistä ne sopivat jatkuvasti muuttuvassa työmaatilanteessa hyvin olosuhdeseurantaan.”

Lue samankaltaisia tarinoita

Kattotutka on Integralin pitkäaikainen asiakas, joka kaipasi päivitystä tietoturvaratkaisuihinsa. Ratkaisuksi valikoitui taustakartoituksen pohjalta SOC-palvelu.
Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. He ovat ulkoistaneet ICT-toimintonsa Integralin asiantuntijoille, ja ovat kumppanivalintaansa hyvin tyytyväisiä. Yhteistyö on...
Gaius-säätiö hyödyntää Microsoft Surface Hubia toiminnassaan niin ikäihmisten kuin henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa.