BI

Yrityksen data liiketoiminnan kasvun mahdollistajana

Julkaistu 18.04.2023

Missä yrityksenne data sijaitsee, mihin ja miten se virtaa ja kuka dataa hallitsee? Entä miten dataa hyödynnetään tai miten sitä voisi hyödyntää? Osaatko vastata kysymyksiin suoraan, vai aiheuttavatko kysymykset pienen miettimishetken? Jos näin kävi, et ole asian kanssa yksin.

Teknologian vauhdikas kehittyminen on kasvattanut merkittävästi datan määrää yrityksissä, ja määrän kasvulle ei näy loppua.

Data on yrityksen tuotannontekijä, jonka yhteydessä on syytä varmistaa neljä osa-aluetta.

  1. Missä data sijaitsee? Onko data yrityksen omassa hallussa, pilvipalvelussa ohjelmistotoimittajan hoteissa vai jossakin muualla?
  2. Miten dataa käytetään? Rikastetaanko dataa liittämällä sitä yrityksen muuhun tietoon vai sijaitseeko data tarpeettomana levyn reunalla kuluttamassa kapasiteettia?
  3. Miten data virtaa organisaatiossa? Miten tietovirrat on suunniteltu yrityksessä? Hyödynnetäänkö integraatioita? Onko tarpeettomat manuaaliset tiedon siirtovaiheet jo automatisoitu?
  4. Miten data suojataan? Tunnistetaanko kriittiset ja vähemmän kriittiset järjestelmät ja niiden tuottama tieto? Miten kriittisten tietojen turvaaminen ja suojaus sekä mahdolliset palautussuunnitelmat ovat toteutettu? Mitä tapahtuu, jos kriittinen järjestelmä ei ole käytettävissä?

Datasta puhuttaessa puhutaan yrityksen datakyvykkyydestä. Miten yritys osaa ja pystyy hyödyntämään omaa dataansa ja miten sen avulla voidaan tuottaa arvoa yritykselle ja asiakkaille. Datataloudessa tieto on valjastettu arvonluonnin välineeksi.

Oletko miettinyt, mitä tietoa teillä on käytettävissä omassa yrityksessänne mahdollisuuksien lunastamiseksi? Datan säilyttäminen ei ole itseisarvo, vaan datan luokittelun myötä on viisasta ymmärtää, mitä dataa halutaan säilyttää, ja minimoida tarpeettoman datan määrä. Ylimääräiseksi jäävä data luo turhaa kuormaa ympäristölle.

Datan hyödyntäminen liiketoiminnan kasvussa vaatii systemaattista lähestymistä aiheeseen. Kaikki lähtee datan tunnistamisesta. Mitkä ovat yrityksen datalähteitä ja mitä tietoa halutaan kerätä, seurata ja analysoida päätöksenteon apuna? Matka ei lopu päätöksentekoon, vaan on hyvä seurata ja arvioida tehtyjä päätöksiä ja niiden tuloksia. Näin koko datan hyödyntämisketju saadaan tarkastelun piiriin.

Digitalisaation ja sen mukanaan tuoma datan kertyminen mahdollistavat tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamisen. Samalla se asettaa vaatimuksia yrityksen datakyvykkyydelle. Ymmärrys datasta, sen arvosta, oikeellisuudesta ja oikeuksista ovat portti uuden kehittämiseen. Kyse ei ole pelkästä teknologiasta, vaan myös yrityksen osaamispääoman muuttumisesta.

BI-tiimimme ja asiantuntijamme sparrailevat mielellään kanssanne asiasta.

Lue lisää aiheesta

Kesäkuu on aina ollut innovaation aikaa IT-alalla, eikä tämä vuosi ole siinä poikkeus. Teknologian kehittyessä nopeaa tahtia yrityksille avautuu uusia mahdollisuuksia parantaa prosessejaan ja palvelujaan....
Etätyö on tullut jäädäkseen. Samalla kun se tarjoaa joustavuutta ja uusia mahdollisuuksia työntekijöille, se tuo mukanaan myös merkittäviä kyberturvallisuushaasteita. Etätyön yleistyessä on entistä tärkeämpää ymmärtää...
IoT-antureita löytyy useisiin erilaisiin tarpeisiin. Kokosimme tähän artikkeliin esittelyn erilaisista antureista ja niiden käytöstä sekä IoT-laitteiden hyödyistä ja haasteista.