BI

Yrityksen data liiketoiminnan kasvun mahdollistajana

Julkaistu 18.04.2023

Missä yrityksenne data sijaitsee, mihin ja miten se virtaa ja kuka dataa hallitsee? Entä miten dataa hyödynnetään tai miten sitä voisi hyödyntää? Osaatko vastata kysymyksiin suoraan, vai aiheuttavatko kysymykset pienen miettimishetken? Jos näin kävi, et ole asian kanssa yksin.

Teknologian vauhdikas kehittyminen on kasvattanut merkittävästi datan määrää yrityksissä, ja määrän kasvulle ei näy loppua.

Data on yrityksen tuotannontekijä, jonka yhteydessä on syytä varmistaa neljä osa-aluetta.

  1. Missä data sijaitsee? Onko data yrityksen omassa hallussa, pilvipalvelussa ohjelmistotoimittajan hoteissa vai jossakin muualla?
  2. Miten dataa käytetään? Rikastetaanko dataa liittämällä sitä yrityksen muuhun tietoon vai sijaitseeko data tarpeettomana levyn reunalla kuluttamassa kapasiteettia?
  3. Miten data virtaa organisaatiossa? Miten tietovirrat on suunniteltu yrityksessä? Hyödynnetäänkö integraatioita? Onko tarpeettomat manuaaliset tiedon siirtovaiheet jo automatisoitu?
  4. Miten data suojataan? Tunnistetaanko kriittiset ja vähemmän kriittiset järjestelmät ja niiden tuottama tieto? Miten kriittisten tietojen turvaaminen ja suojaus sekä mahdolliset palautussuunnitelmat ovat toteutettu? Mitä tapahtuu, jos kriittinen järjestelmä ei ole käytettävissä?

Datasta puhuttaessa puhutaan yrityksen datakyvykkyydestä. Miten yritys osaa ja pystyy hyödyntämään omaa dataansa ja miten sen avulla voidaan tuottaa arvoa yritykselle ja asiakkaille. Datataloudessa tieto on valjastettu arvonluonnin välineeksi.

Oletko miettinyt, mitä tietoa teillä on käytettävissä omassa yrityksessänne mahdollisuuksien lunastamiseksi? Datan säilyttäminen ei ole itseisarvo, vaan datan luokittelun myötä on viisasta ymmärtää, mitä dataa halutaan säilyttää, ja minimoida tarpeettoman datan määrä. Ylimääräiseksi jäävä data luo turhaa kuormaa ympäristölle.

Datan hyödyntäminen liiketoiminnan kasvussa vaatii systemaattista lähestymistä aiheeseen. Kaikki lähtee datan tunnistamisesta. Mitkä ovat yrityksen datalähteitä ja mitä tietoa halutaan kerätä, seurata ja analysoida päätöksenteon apuna? Matka ei lopu päätöksentekoon, vaan on hyvä seurata ja arvioida tehtyjä päätöksiä ja niiden tuloksia. Näin koko datan hyödyntämisketju saadaan tarkastelun piiriin.

Digitalisaation ja sen mukanaan tuoma datan kertyminen mahdollistavat tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamisen. Samalla se asettaa vaatimuksia yrityksen datakyvykkyydelle. Ymmärrys datasta, sen arvosta, oikeellisuudesta ja oikeuksista ovat portti uuden kehittämiseen. Kyse ei ole pelkästä teknologiasta, vaan myös yrityksen osaamispääoman muuttumisesta.

BI-tiimimme ja asiantuntijamme sparrailevat mielellään kanssanne asiasta.

Lue lisää aiheesta

Moni yritys haluaa hyödyntää omistamaansa dataa, mutta harva oikeasti tekee niin. Käyttämätön ja hyödyntämätön data onkin resurssien hukkaamista. Miten siis rakentaa datakulttuuria yritykseen, jossa halutaan hyödyntää dataa liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä?
Vaikka vastuullisuus ja IT ovat kaksi erillistä käsitettä, niillä on tänä päivänä paljonkin yhteistä kosketuspintaa toisiinsa. Vastuullisuuden kolme osa-aluetta (ESG-viitekehys) ovat ympäristö, yhteiskunta (sosiaalinen) ja hallinto.
Data on tärkeää yrityksen liiketoiminnalle, ja sen rooli on kasvanut entisestään digitalisaation myötä. Data auttaa yritystä parempaan päätöksentekoon ja asiakasymmärrykseen, sen avulla on mahdollista tehostaa toimintaa ja saavuttaa kilpailuetua.