IT-palvelut

Eiran Sairaala ulkoisti tietohallintonsa

Julkaistu 05.08.2020

Eiran Sairaala ulkoisti
tietohallintonsa

Eiran Sairaalan toiminta on laajentunut tasaisesti vuosien ajan, ja palveluita digitalisoidaan jatkuvasti entistä paremmin nykypäivän tarpeita vastaaviksi. Tietohallinnon ja IT-tuen suunnitelmallinen kehittäminen onkin ollut yhtenä merkittävänä kohteena Eiran Sairaalan toimintastrategiassa.

Eiran Sairaala etsi vastuullista ja laajan osaamisalueen omaavaa kumppania vastaamaan tietohallintopalveluista kokonaisvaltaisesti. Integral valikoitui haastateltavaksi ensin suositteluiden kautta ja sittemmin vakuuttavalla portfoliolla. IT-tukemme palvelee lisäksi kaksikielisesti, mikä on Eiran Sairaalan kaltaiselle asiantuntijaorganisaatiolle merkittävä lisäarvo.

Eiran Sairaalan IT-ympäristö on laaja ja verrattain haastava ympäristö. Se on vaatinut taakseen tarkan määrittelyn sekä kattavan tietoturvan, sillä esimerkiksi potilassuojalaki määrittelee käytäntöjä potilasdatan säilyvyydestä sekä jatkuvuudesta. Tiedon on oltava aina saatavilla ja ajantasaista.

Tietoliikenteen ja verkkoyhteyksien on toimittava häiriöttä, sillä mm. laboratoriolähetteet, digitaalinen röntgen, ajanvaraukset, e-reseptit, Kanta-palvelut sekä sähköiset lähetteet eri lääkäriasemien ja sairaaloiden välillä kulkevat verkkopalveluiden kautta.

Lyhytkin käyttökatkos verkkoliikenteen toiminnassa voi pahimmillaan kertautua pitkinä odotusaikoina sekä kasvavina kustannuksina. Integral vastaa Eiran Sairaalan tietoverkon toimivuudesta sekä tietoturvasta. Lisäksi palvelin- ja työasemaympäristöt sekä normaalit toimistosovellukset, kuten sähköposti, sisältyvät toimintamme piiriin.

Lue samankaltaisia tarinoita

Kattotutka on Integralin pitkäaikainen asiakas, joka kaipasi päivitystä tietoturvaratkaisuihinsa. Ratkaisuksi valikoitui taustakartoituksen pohjalta SOC-palvelu.
Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. He ovat ulkoistaneet ICT-toimintonsa Integralin asiantuntijoille, ja ovat kumppanivalintaansa hyvin tyytyväisiä. Yhteistyö on...
Gaius-säätiö hyödyntää Microsoft Surface Hubia toiminnassaan niin ikäihmisten kuin henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa.